Osnovni podaci

 • Puni naziv preduzeća: EUCOM DOO Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge;
 • Sedište preduzeća: 11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 25v;
 • Datum osnivanja: 19. septembar 1997. godine
 • Matični broj: 17168444;
 • PIB: 100388376;
 • EUCOM DOO je PDV obveznik.
 • Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
 • Razvrstano u grupu srednjih pravnih lica;
 • Vrsta svojine: privatna;
 • Broj zaposlenih: 31;
 • Osnovna delatnost: trgovina na veliko hemijskim proizvodima;

Tekući računi:

 • 250-1630000385030-84, Eurobanka;
 • 265-1100310000060-63, Raiffeisen banka;
 • 170-30005713000-85, Unicredit banka;
 • 205-47695-78, Komercijalna banka;
 • 325-9500700032207-89, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad;
 • 355-1044401017-91, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad;
 • 285-1001000001163-22, Sberbank Srbija a.d.;
 • 105-12740-27, AIK banka;
 • Telefon: (+381 11) 711-60-45; telefaks: 212-05-50;
 • Web: www.eucom.rs
 • E-mail: info@eucom.rs
 • Preduzeće EUCOM poseduje sertifikat sistema menadžmenta kvalitetom prema  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
TOP